Marathi Aarti

Shankarachi Aarti

॥ श्री शंकराची आरती ॥ लवथवती विक्राळा ब्रह्माण्डी माळा। वीषे कण्ठ काळा त्रिनेत्री ज्वाळा। लावण्य ...

Read MoreShankarachi Aarti

Shri Dattachi Aarti

॥ श्री दत्ताची आरती ॥ त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्त हा जाणा। त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्यराणा। नेती नेती ...

Read MoreShri Dattachi Aarti

Vithobachi Aarti

॥ श्री विठोबाची आरती ॥ युगें अठ्ठावीस विटेवरी उभा। वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा। पुण्डलिकाचे ...

Read MoreVithobachi Aarti

Ganapatichi Aarti

श्री गणपतीची आरती मराठी सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची।नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची।सर्वांगी सुन्दर उटि शेंदुराची।कण्ठी ...

Read MoreGanapatichi Aarti